u t v e c k l i n g s p r o g r a m

 verksamhet | individ | grupp | kropp | sinne

NYHET i Betongfabriken – nu startar vi våra utvecklingsprogram med fokus på utveckling för både verksamhet, individ, grupp och kropp/knopp. Innehållet är utvecklat av företagare för företagare som vill bidra med egna erfarenheter och spetskompetens inom olika områden. Vi har ett kreativt och utforskande förhållningssätt för att kunna lära av varandra. Du väljer själv inom vilket område du vill utvecklas och vi ser till att det finns möjlighet att kombinera moduler som rör både affärsutveckling och personlig utveckling parallellt under året. Kursutbudet är sammansatt så att du ska kunna bygga en stabil grund med hjälp av kunskap, övning och reflektion för att få till ett välfungerande och meningsfullt liv med utrymme för både arbete och fritid.

 

Du väljer och kombinerar fritt mellan alla moduler både vad det gäller antal och ordningsföljd. Vårt mål är att du ska känna dig både motiverad och “igång” med nya rutiner eller förhållningssätt efter varje modul. Vi hoppas också att kursdeltagandet ger dig värdefulla kontakter och att vårt sammanhang kan upplevas som en motor för din utveckling.

m o d u l m ä r k n i n g

 verksamhet | individ | grupp | kropp | sinne

VÄLMÅENDE VERKSAMHET
Framgång med verksamheten i fokus

Moduler märkta med grå kategori har verksamhet i fokus. För att bygga varaktig styrka i en välmående verksamhet kan en framgångsfaktor vara att ha koll på verksamhetens behov och prioriteringar. Du får utforksa framgångsrika perspektiv och bli medveten om styrkor och drivkrafter kring utveckling av verksamhet. I denna kategori ligger också många workshops för att få viktiga saker genomförda.

HÅLLBAR INDIVID
Framgång med dig som individ i fokus

Moduler märkt med orange kategori har dig som individ i fokus. För att utvecklas på ett hållbart sätt kan en framgångsfaktor vara att ha koll på egna behov och prioriteringar för att kunna göra plats för återhämtning och utveckling. Inom denna kategori kan det handla om att konkret hitta ditt format för struktur/planering. På vilket sätt du bäst tar till dig nya perspektiv och hur du blir medveten om egna styrkor och drivkrafter för att ta dig dit du vill.

Emma Perols

KLOKARE TILLSAMMANS
Framgång med fler i fokus

Grönmarkerade moduler har gruppen i fokus. Att använda kollektiv intelligens som framgångsfaktor genom välfungerande samverkan. Här lär vi oss gruppdynamik och kommunikation som verktyg för en samskapande utveckling. Vi lär oss hur man skapar sammanhang där allas fulla potential tas tillvara. Vi övar, lär av varandra, tar olika perspektiv och prototypar/testar tillsammans. Vi utforskar drivkrafter, styrkor och olikheter.

Jessica Eidemo

RESILIENT KROPP
Framgång med en kropp som med enkelhet återhämtar sig för att åter kunna bygga styrka

Moduler med röd markering har hållbart och långsiktigt välmående med kost och rörelse i fokus. Hur kan jag medvetet och enkelt äta och röra på mig för hållbarhet och resiliens för både mig, min familj och vår planet. 

Jessica Eidemo

ÖPPET SINNE
Framgång med att utforska med alla våra sinnen

Svart markering har utforskande som utgångspunkt. Här kommer begrepp som labba, testa, och prototypa i fokus. I dessa moduler övar vi på att tänka nytt, vara nyfiken och hitta kreativa lösningar. En framgångsfakturor för dessa moduler kan gissningsvis vara nyfikenhet. 

 

m o d u l e r

 verksamhet | individ | grupp | kropp | sinne

välmående verksamhet stabil grund

Den här dagen ägnas åt att utforska din motivation kring varför du vill driva ditt företag. Utifrån det skapar vi ramarna för en säljande historia om både dig, ditt företag och dina produkter för att kunna marknadsföra en genuin och meningsfull helhet för både dig och din målgrupp

Kursdatum: 19 april 2020

I

VÄLMÅENDE VERKSAMHET STARTA

Den här dagen går vi genom alla grunder du behöver runt formalia kring både bokföring, skatter och lön för att bygga ditt företag med en stabil grund. Du tar med dig underlag för att kunna skapa ett första utkast för en affärsplan där du på ett enkelt sätt beskriver din verksamhet.

Kursdatum: 20 april 2020

VÄLMÅENDE VERKSAMHET BYGGA

Den här dagen identifierar vi din målgrupp, skapar drömkundsprofil och en grund för din verksamhets marknadsplan och ett årshjul med utrymme för din välmående tillväxt. Du får en överblick av olika marknadskanaler där sociala medier är en självklar del där en innehållskalender blir ett verktyg.

Kursdatum: 21 april 2020

VÄLMÅENDE VERKSAMHET förstå

Den här dagen jobbar vi med förståelse för din verksamhets muskler. De inre för grundstabilitet i bolaget och det yttre för vinst och utveckling. Du får insikt i hur du på olika sätt kan tänka och planera för att få till den ekonomi du behöver för att din verksamhet ska kännas hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv.

 

 Kursdatum: ej fastsällt

VÄLMÅENDE VERKSAMHET BEMANNA

Den här dagen sätter vi fokus på din verksamhets resurser. Vi identifierar behov av kompletterande kompetenser och kartlägger ditt befintliga nätverk. Resultatet använder du i nästa steg för att ta kontakt och bygga produktiva team som tillsammans med dig kan utveckla verksamheten dit du vill.

 

Kursdatum: ej fastsällt

VÄLMÅENDE VERKSAMHET BALANSERA

En dag när vi fokuserar på hur man kan designa sin arbetstid och arbetsinsats på ett medvetet sätt för att få till en så hög kvalitet som möjligt på både jobbet och livet i övrigt. Målsättningen är hög verkningsgrad med rätt aktiviteter och bibehållen förmåga till återhämtning och utveckling för både verksamheten och dig som individ.

 

Kursdatum: ej fastsällt

HÅLLBAR INDIVID INRE STYRKA

Den här dagen utgår vi från din bakgrund med hjälp av dina milstolpar och erfarenheter hittar vi den röda  tråden och sätter ihop “din historia”. Den kan ligga till grund för en ansökan, presentation på en hemsida eller för att se sig själv lite tydligare.

 

Kursdatum: ej fastställt

HÅLLBAR INDIVID LIVsdesign

Den här dagen sätter vi fokus på att kartlägga hur ditt liv ser ut idag och hur du skulle önska att det var. Utifrån ditt önskeläge skapar vi din livsdesign med de olika delarna du önskar lägga tid och kraft på för att ha ett meningsfullt liv.

 

Kursdatum: ej fastställt

R

HÅLLBAR INDIVID SMART ARBETsliv

Den här dagen har vi fokus på hur man kan bli mer produktiv genom att jobba smart och inte mer. Vi gör en kartläggning över hur din normalvecka ser ut och utifrån det planerar vi nya rutiner som ska ge dig rätt fokus och tid till både arbete och livet i övrigt.

 

Kursdatum: ej fastställt

 

SMARTA TILLSAMMANS SAMTÄNKA

När du har med dig några års erfarenhet av att driva företag kanske du känner behov av ett nätverk som investerar tid i varandra, lyssnar, ger råd och bygger tillit. En sk mastermindgrupp träffas ca 10 ggr/år och består av 6-8 personer.

 

Gruppstart hösten 2020

smarta tillsammans samskapa

Den här dagen sätter vi fokus på hur man tillsammans kan skapa ett kreativt klimat och samskapa med hjälp av en innovationsprocess.

 

Kursdatum: ej fastställt

smarta tillsammans samarbeta

Den här dagen sätter vi fokus på hur man bygger framgångsrika team. Vi får insikt i hur olika berikar och framgångsnycklar kring kommunikation sorterad feedback.

 

Kursdatum: ej fastställt

stabil kropp flexibla muskler

Framgång med flexibla muskler

Konferensaktivitet som erbjuds i samarbete med Wenngarn Wellness Center

stabil kropp starkt hjärta

Framgång med starkt hjärta

Konferensaktivitet som erbjuds i samarbete med Wenngarn Wellness Center

stabil kropp medveten andning

Framgång med medveten andning

Konferensaktivitet som erbjuds i samarbete med Wenngarn Wellness Center

kreativitet storytelling

Kreativ övning under handledning där du skriver din egen historia med hjälp av din egen livslinje som grund
Kursstart vid intresse

kreativitet visionboard

Kreativ övning med guidning och visualisering med hjälp av bilder för att skapa en framtidsbild av önskas läge

Kursstart vid intresse

u t v e c k l i n g s c o a c h e r

coach | företagare | coworker 

Ana Jimenez
Utvecklingsoach med framgång genom lönsamhet och välmående verksamheter i fokus

Ana Jimenez drivs av att kunna bidra till utveckling av företagande. Med över 20 års erfarenhet i redovisningsbranschen har hon mött många entreprenörer i olika branscher, vilket lett till insikter om allas olika förutsättningar att nå framgång med sin verksamhet. Med mer inriktning mot att just identifiera förutsättningar vill hon nu hjälpa företagare till att vara hållbara människor i välmående företag. “Jag tror på att vi alla ska kunna arbeta med det vi brinner för, även om det ibland inte är så lätt att nå dit, med rätt mindset och stöd är det fullt möjligt att komma närmare sin drömtillvaro.”

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

Anette Wilnersson
Utvecklingscoach med fokus på livsdesign, planering, struktur och kreativitet 

Anette Wilnersson hjälper dig gärna med strategier för både medarbetare och kunder. Ekonom med stort intresse för kommunikation och moderna hjälpmedel. 20 års erfarenhet av att driva företag med både produkter och tjänster med stort fokus på stark och hållbar relation. Har även erfarenhet av att driva företag med familjemedlemmar där linjen mellan privatliv och verksamhet kan vara flytande och kommunikation kan behöva hanteras på flera nivåer. Tillsammans med mig tar vi båda dessa perspektiv med i utvecklingsresan.

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

Carina Nordlander
Utvecklingscoach med fokus på planering, struktur och rörelse av alla slag

Carina Nordlander hjälper dig gärna med strategier för ledarskap som innefattar både välmående och hållbarhet för verksamhet och medarbetare. Ekonom med stort intresse för utveckling och brinner för rörelse i alla dess former . 20 års erfarenhet av chef- och ledarskapspositioner och  projektledning med många parter inblandade. Stort hjärta för föreningslivet och har stor tro på människans förmmåga och viljan att bidra.

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

TILL BOKNING OCH PROGRAM

Betongfabriken Wenngarn

Wenngarn 443 | 193 91 Sigtuna

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.