u t v e c k l i n g s p r o g r a m

 verksamhet | individ | grupp | kropp | sinne

NYHET i Betongfabriken – nu startar vi våra utvecklingsprogram med fokus på utveckling för både verksamhet, individ, grupp och kropp/knopp. Innehållet är utvecklat av företagare för företagare som vill bidra med egna erfarenheter och spetskompetens inom olika områden. Vi har ett kreativt och utforskande förhållningssätt för att kunna lära av varandra. Du väljer själv inom vilket område du vill utvecklas och vi ser till att det finns möjlighet att kombinera moduler som rör både affärsutveckling och personlig utveckling parallellt under året. Kursutbudet är sammansatt så att du ska kunna bygga en stabil grund med hjälp av kunskap, övning och reflektion för att få till ett välfungerande och meningsfullt liv med utrymme för både arbete och fritid.

 

Du väljer och kombinerar fritt mellan alla moduler både vad det gäller antal och ordningsföljd. Vårt mål är att du ska känna dig både motiverad och “igång” med nya rutiner eller förhållningssätt efter varje modul. Vi hoppas också att kursdeltagandet ger dig värdefulla kontakter och att vårt sammanhang kan upplevas som en motor för din utveckling.

AV FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE

Vi som ligger bakom konceptet är själva företagare och har jobbat länge med både ekonomirådgivning och coachning av företagare. En sak som vi känner oss helt säkra på är att kompetenserna vi behöver för utveckling generellt alltid finns i nätverken omkring oss.

 

innehåll för framgång i helheten

Målet med utvecklingsprogrammet är att du som egenföretagare kontinuerligt ska kunna utvecklas tillsammans med din verksamhet på ett smart sätt för både hälsa och plånbok samtidigt som du bygger ett nätverk av kompetens runt dig för framtida behov.

 

vi vill och vi kan - nu kör vi!

Vi vill att 2020 bli året vi minns att vi småföretagare började organisera oss för att stötta varandra i utveckling. Året då vi ofrivilligt men nödvändigt fick inse att vi måste äga vår egen utveckling för både kompetens och ekonomisk trygghet för hållbarhet över tid.

 

Vi vill bidra med en pedagogik som får svåra saker att kännas begripliga och medningsfulla att lära sig. Formatet handlar om att ha fokus på att förstå, öva och utbyta erfarenheter under handledning. Ett “lärlab” för kollektiv intelligens – att bli smartare tillsammans med andra företagare.

 

Vi värnar om det som händer i det personliga mötet och programmet kommer så snart läget tillåter i huvudsak genomföras med er deltagare samlade i samma rum. Men eftersom vi upplever ett enormt behov att få igång programmet för att stärka upp oss skapar vi programmet med innehåll som passar för det digitala mötesrummet. Vissa moment passar perfekt att göra när man naturligt har gott om tid för egen reflektion. Men så fort situationen tillåter kommer vi att lägga in träffar i verkligheten. Är du redo att bygga styrka för dig och din verksamhet tillsammans med oss?

INTRESSERAD? FYLL I DINA BEHOV SÅ SKICKAR VI ETT FÖRSLAG

Om detta låter spännande så vill vi be dig att fylla i ett frågeformulär som kommer ge oss underlag för vad vi ska prioritera i vår produktion av de digitala  kursmodulerna. På sikt vill vi att alla delar ska finnas tillgängligt ON-DEMAND men nu i uppstarten så är du med och påverkar så att vi får en bas av hur vi ska producera material till er med bäst träffsäkerhet för era individuella behov.

Kort efter vi har fått ditt svar så återkopplar vi med en plan för kommande modulsläpp där du kan ta ställning till om du vill anmäla dig för att utveckla dina styrkor i gott sällskap.

Hälsningar,

Ana Jimenez, Anette Wilnersson och Carina Nordlander

Egenföretagare, kursledare och samordnare i utvecklingsprogrammet

u t v e c k l i n g s c o a c h e r

coach | företagare | coworker 

Ana Jimenez
Utvecklingsoach med framgång genom lönsamhet och välmående verksamheter i fokus

Ana Jimenez drivs av att kunna bidra till utveckling av företagande. Med över 20 års erfarenhet i redovisningsbranschen har hon mött många entreprenörer i olika branscher, vilket lett till insikter om allas olika förutsättningar att nå framgång med sin verksamhet. Med mer inriktning mot att just identifiera förutsättningar vill hon nu hjälpa företagare till att vara hållbara människor i välmående företag. “Jag tror på att vi alla ska kunna arbeta med det vi brinner för, även om det ibland inte är så lätt att nå dit, med rätt mindset och stöd är det fullt möjligt att komma närmare sin drömtillvaro.”

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

Anette Wilnersson
Utvecklingscoach med fokus på livsdesign, planering, struktur och kreativitet 

Anette Wilnersson hjälper dig gärna med strategier för både medarbetare och kunder. Ekonom med stort intresse för kommunikation och moderna hjälpmedel. 20 års erfarenhet av att driva företag med både produkter och tjänster med stort fokus på stark och hållbar relation. Har även erfarenhet av att driva företag med familjemedlemmar där linjen mellan privatliv och verksamhet kan vara flytande och kommunikation kan behöva hanteras på flera nivåer. Tillsammans med mig tar vi båda dessa perspektiv med i utvecklingsresan.

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

Carina Nordlander
Utvecklingscoach med fokus på planering, struktur och rörelse av alla slag

Carina Nordlander hjälper dig gärna med strategier för ledarskap som innefattar både välmående och hållbarhet för verksamhet och medarbetare. Ekonom med stort intresse för utveckling och brinner för rörelse i alla dess former . 20 års erfarenhet av chef- och ledarskapspositioner och  projektledning med många parter inblandade. Stort hjärta för föreningslivet och har stor tro på människans förmmåga och viljan att bidra.

 

AKTUELL: utvecklare av programmen och föreläsare

TILL BOKNING OCH PROGRAM

Betongfabriken Wenngarn

Wenngarn 443 | 193 91 Sigtuna

Cart
  • No products in the cart.